برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تاثیر سیاست های ارزی در ساخت و تولید
1399-12-12 14:30-16:45
بدون محدودیت
1,000,000 ریال
0 آقای دکتر احمد شیرزادیان- اتاق بازرگانی ایران و عمان
2 تحول دیجیتال در فناوری تولید قطعات - ساخت افزایشی قطعات فلزی
1399-12-13 13:00-16:00
بدون محدودیت
1,500,000 ریال
0 آقای دکتر رضا فیاض- استادیار دانشگاه تفرش
3 فناوری فراصوت توان بالا: اصول و کاربردهای صنعتی
1399-12-13 13:00-16:00
بدون محدودیت
1,500,000 ریال
0 آقای دکترعبدالله و آقای دکتر عابدینی (دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران)
4 زبری سنجی و اندازه گیری کیفیت سطح
1399-12-14 08:30-10:30
بدون محدودیت
800,000 ریال
0 آقای دکتر شهریار کوراوند- دانشیار دانشگاه تهران
5 روش طراحی آزمایشات و بهینه سازی تاگوچی
1399-12-14 13:00-16:00
بدون محدودیت
1,500,000 ریال
0 آقای دکتر شهریار کوراوند- دانشیار دانشگاه تهران
6 کارگاه آموزشی فناوری ساخت افزایشی
1399-12-14 13:00-16:00
بدون محدودیت
1,500,000 ریال
0 آقای دکترصادق رحمتی- دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران